www.gujaratindia.gov.in - Official Portal of Gujarat Government

સમગ્ર
ગુજરાત વિષે

મુખપૃષ્ઠસમગ્ર ગુજરાત વિષેગુજરાત રાજ્યના મા. મુખ્‍યમંત્રી

ગુજરાત રાજ્યના મા. મુખ્‍યમંત્રી

ડૉ. જીવરાજ નારાયણ મહેતા
શ્રી બળવંતરાય મહેતા
શ્રી હિતેન્‍દ્ર કે. દેસાઇ
શ્રી ઘનશ્‍યામભાઇ સી. ઓઝા


શ્રી ચીમનભાઇ જે. પટેલ
શ્રી બાબુભાઇ જે. પટેલ
શ્રી માધવસિંહ એફ. સોલંકી
શ્રી અમરસિંહ ચૌધરી


શ્રી છબિલદાસ મહેતા
શ્રી કેશુભાઇ સવદાસભાઇ પટેલ
શ્રી સૂરેશચંદ્ર રૂપશંકર મહેતા
શ્રી શંકરસિંહજી લક્ષ્‍મણસિંહજી વાઘેલા
શ્રી દિલીપભાઇ રમણભાઇ પરીખ
શ્રી નરેન્‍દ્ર મોદી
શ્રીમતી આનંદીબેન ૫ટેલ

શ્રી વિજયભાઈ આર. રૂપાણી

http://www.gswan.gov.in, Gujarat State Wide Area Network Gujarat Tourism : External website that opens in a new window http://india.gov.in, The National Portal of India https://www.digitalgujarat.gov.in/, Digital Gujarat

gujaratindiagujaratindia