www.gujaratindia.gov.in - Official Portal of Gujarat Government

આ પણ જુઓ

મહત્‍વના
પદાધિકારીઓ

મુખપૃષ્ઠમહત્‍વના પદાધિકારીઓસીએમઓ નેટ

સીએમઓ નેટ


(સીએમઓ)-માનનીય મુખ્‍યમંત્રીના કાર્યાલય ગુજરાત સરકારનું કેન્‍દ્ર બન્‍યું છે. અભિનવ પ્રદર્શન, રચનાત્‍મક અને પરિણામનો વધારો આપવા માટે પ્રગતિશીલ નીતિઓ રાજ્યના શાસનમાં આવેલ છે. તે એક ઉત્‍પ્રેરક રાજ્યના મુદ્દાઓને પૂર્ણ કરવા માટે કાર્ય કરે છે.

સેવા, દક્ષતા અને પારદર્શિતાની સાથે નાગરિક સેવા મુખ્‍યમંત્રી કાર્યાલયની પ્રાથમિકતા છે. અહીં દત્તક નેતૃત્‍વ, લોક પ્રક્રિયાને ભાગીદારી સામે ઇ-સંશાધનોનો વિકાસની પહેલ છે.

માનનીય મુખ્‍યમંત્રીના કાર્યાલયને આઇએસઓ 9001-2008 પ્રમાણપત્ર રજી જાન્‍યુઆરી, ૨૦૦૯ ના રોજ પ્રાપ્‍ત થયેલ છે. આઇટીના પ્રભાવી ઉપયોગ એ આ પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટે મહત્‍વપૂર્ણ ભૂમિકા, ભજવાય છે. મુખ્‍યમંત્રી કાર્યાલયમાં સરકારીનીતિઓ, આઇ.ટી. વ્‍યાવસાયીક વિકાસના સકારાત્‍મક પરિવર્તન પ્રાપ્‍ત કરવા માટેના યોગદાન આપી રહી છે..

શાસનમાં મૂળભુત સુવિધા, નિતિઓ અને ઇ-શાસનની સામે માનનીય મુખ્‍યમંત્રી દ્વારા કરવામાં આવેલા બદલાવ, રોડમૅપ, ચાર્ટર, આઇસીટી જ્ઞાન દ્વારા ગુજરાતને બદલવાની દિશામાં આગળ વધી રહ્યાં છે અને ગુજરાતમાં જીવંત લોકશાહી બનાવવા પ્રયાસ છે. સીએમઓ સમાજના લોક તાંત્રિક મૂલ્‍યો જાળવી રાખવા, પ્રશાસનમાં પારદર્શિતાનું ઉચ્‍ચ સ્‍તર જાળવવા માટે મહત્‍વની ભૂમિકા ભજવે છે. જે આર્થિક અને સામાજીક વિકાસ, ઉત્‍પાદનમાં વધારો, માનવીય કાર્યકુશળતામાં સુધારો, શિક્ષા, સાર્વજનિક સ્‍વાસ્‍થ્‍યની પહેલ આઇટીઓ આધારીત રે પ્રશાસન લાગુ કરે છે. જે બીજા મંત્રીઓ અને કાર્યાલયોને ઇ પ્રશાસનમાં બદલવા માટે તત્‍પર છે.

સીએમઓમાં જળવાયુ પરિવર્તનના વિભાવવાળો એશિયાનો પહેલો અને દુનિયાનો ચોથો વિસ્‍તાર છે જે જળવાયુ પરિવર્તનના મુદ્દા માટે સમાજ અને સરકાર વચ્‍ચે પુલનું કામ કરે છે.

મુખ્‍યમંત્રીનું માનવું છે કે રાજનૈતિક સુશાસન ઇ-પ્રશાસન દ્વારા આવી શકે છે અને તે પ્રસંશનીય પ્રયત્‍ન છે અને આગળ પણ રાજ્ય સારા પ્રશાસનનો મોડલ રજૂ કરતું રહેશે.

"પ્રતિભાવ માં બદલાવ"માં કેટલાક સૂચક દીશા ચિહનો:

ઉલ્‍લેખનીય પરિવર્તન પ્રાપ્‍ત કરવા માટેના કેટલાક પ્રદર્શન પ્રભાવી બનાવવાની નીતિ.
સુનિશ્ચિત પર્યાવરણ ફ્રેન્‍ડલી કાર્યાલય
વિકાસ માટે સહયોગી અને સંરચિત કામકાજનો માહોલ
કુશળ કાર્ય / કાર્ય
સીએમઓનું કામ વસ્‍તુઓનું નિયંત્રણ, દેખરેખ અને વિવિધ ક્ષેત્રે કુશળતા વધારવી.
આંતરિક સૂચના વિનિમયમાં વધારો કરવો.
એક ભાગીદારી જ્ઞાન પ્રણાલી બનાવી.
સ્‍વચાલિત નિયમિત કાર્ય
ફાઇલ સંખ્‍યા અને રેકિંગ સ્‍વચાલિત બનાવવી
માનવીય કૃત સામાન્‍ય પ્રક્રિયા
ઓછી ચક્ર નિર્ભરતા
૨૪ x ૭ પ્રાસંગિક જાણકારી સુધી પહોંચ


નામ અને હોદ્દો ઓફિસ સરનામુ કાર્યાલય ફોન ઇન્‍ટરકૉમ નં. ઇમેલ
શ્રી અનીલ મુકિમ
મુખ્‍ય સચિવ
૧લો બ્લોક, ૫મો માળ,
ન્યૂ સચિવાલય,
ગાંધીનગર.
(ઓ) ૦૭૯-૨૩૨૫૦૩૦૧ ૫૦૩૦૩
શ્રી બી એન નવલવાળા
મુખ્‍યમંત્રીશ્રીના સલાહકાર
એસએસ ૧, ૨જો માળ,
ન્યૂ સચિવાલય,
ગાંધીનગર.
(ઓ) ૦૭૯-૨૩૨૫૦૧૪૬ ૫૦૧૪૮
શ્રી કે કૈલાશનાથન
મુખ્‍યમંત્રીશ્રીના મુખ્ય અગ્ર સચિવ,
એસએસ ૧, ૩જો માળ,
ન્યૂ સચિવાલય,
ગાંધીનગર.
(ઓ)૦૭૯-૨૩૨૫૦૦૧૬ ૫૦૦૧૮
શ્રી એમ. કે. દાસ
મુખ્‍યમંત્રીશ્રીના અગ્ર સચિવ
એસએસ ૧, ૩જો માળ,
ન્યૂ સચિવાલય,
ગાંધીનગર.
(ઓ), ૦૭૯-૨૩૨૫૦૦૭૮ ૫૦૦૭૯
શ્રી અશ્વનિ કુમાર
સચિવ
એસએસ ૧, ૩જો માળ,
ન્યૂ સચિવાલય,
ગાંધીનગર.
(ઓ), ૦૭૯-૨૩૨૫૦૦૨૩ ૫૦૦૨૫
શ્રી એ. બી. પંચાલ
ખાસ ફરજ પરના અધિકારીશ્રી, મા. મુખ્‍યમંત્રીશ્રી,
એસએસ ૧, ૪થો માળ,
ન્યૂ સચિવાલય,
ગાંધીનગર.
- ૫૦૦૦૫ -
શ્રી ડી. એચ. શાહ
ખાસ ફરજ પરના અધિકારીશ્રી, મા. મુખ્‍યમંત્રીશ્રી,
એસએસ ૧, ૩જો માળ,
ન્યૂ સચિવાલય,
ગાંધીનગર.
- ૫૦૦૭૦ -
શ્રી કમલ શાહ
ખાસ ફરજ પરના અધિકારીશ્રી, મા. મુખ્‍યમંત્રીશ્રી,
એસએસ ૧, ૪થો માળ,
ન્યૂ સચિવાલય,
ગાંધીનગર.
- ૫૦૦૩૭ -
શ્રી જે. પી. મોઢા
ખાસ ફરજ પરના અધિકારીશ્રી, મા. મુખ્‍યમંત્રીશ્રી,
એસએસ ૧, ૩જો માળ,
ન્યૂ સચિવાલય,
ગાંધીનગર.
- ૫૦૦૬૮
શ્રી હિતેશ પંડયા
અધિક જનસંપર્ક અધિકારી
સે.મી.
હાઉસ ગાંધીનગર
- ૫૯૫૩૧
શ્રી પરીમલ શાહ
સંયુક્ત સચિવ
એસએસ ૧, ૩જો માળ,
ન્યૂ સચિવાલય,
ગાંધીનગર.
- ૫૦૦૬૬
શ્રી ડી. આર. ત્રીવેદી
સંયુક્ત સચિવ
એસએસ ૧, ૩જો માળ,
ન્યૂ સચિવાલય,
ગાંધીનગર.
- ૫૦૨૯૯
શ્રી ચંદ્રેશ કોટક
અધિક કલેકટર
એસએસ ૧, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર,
ન્યૂ સચિવાલય,
ગાંધીનગર.
- ૫૦૦૭૨ -
શ્રી પરાગ શુક્લ
ઉપ સચિવ
મુખ્યમંત્રી ઓફિસ
એસએસ ૧, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર,
ન્યૂ સચિવાલય,
ગાંધીનગર.
- ૫૦૦૭૨ -
શ્રી હિતેશ ગોહિલ
ઉપ સચિવ
મુખ્યમંત્રી ઓફિસ
એસએસ ૧, ૪થો માળ,
ન્યૂ સચિવાલય,
ગાંધીનગર.
- ૫૦૦૭૫ -
શ્રી શૈલેષ મંડાલીયા
મા. મુખ્‍યમંત્રીશ્રી ના અંગત મદદનીશ
એસએસ ૧, ૩જો માળ,
ન્યૂ સચિવાલય,
ગાંધીનગર.
(ઓ), ૦૭૯-૨૩૨૫૦૦૧૫ - -
શ્રી ઓમકારસિંહ વાઘેલા
ડિજિટલ કમ્યુનિકેશન્સ અને વિશ્લેષક અધિકારી
એસએસ ૧, ૩જો માળ,
ન્યૂ સચિવાલય,
ગાંધીનગર.
(ઓ), ૦૭૯-૨૩૨૫૦૦૧૫ - -
શ્રી પ્રણવસિંહ રાજપુત
તકનીકી અધિકારી
એસએસ ૧, ૩જો માળ,
ન્યૂ સચિવાલય,
ગાંધીનગર.
(ઓ), ૦૭૯-૨૩૨૫૦૦૧૫ - -
શ્રી નવનિત સોની
સેકસન અધિકારી, CMO
મુખ્યમંત્રી ઓફિસ
એસએસ ૧, ૪થો માળ,
ન્યૂ સચિવાલય,
ગાંધીનગર.
- ૫૦૦૬૫ -

http://www.gswan.gov.in, Gujarat State Wide Area Network Gujarat Tourism : External website that opens in a new window http://india.gov.in, The National Portal of India https://www.digitalgujarat.gov.in/, Digital Gujarat

gujaratindiagujaratindia